Joukkorahoitus on toimiva rahoitusmuoto

Joukkorahoitus tarkoittaa käytännössä sitä, että joukko ihmisiä tai yrityksiä rahoittaa yhdessä jonkin tietyn projektin, tuotteen tai palvelun kehittämistä, tuotantoa tai lanseerausta. Tämä tapahtuu yleensä verkossa, erilaisten joukkorahoitusalustojen kautta.

Lainasumma   €
Maksuaika   kk

Joukkorahoituksen eri muodot

Joukkorahoitus voi tapahtua eri muodoissa, kuten lahjoituksina, lainoina, osuuksina tai hyödykemuotoisena. Lahjoituksilla rahoitetaan usein hyväntekeväisyysprojekteja tai kulttuuritapahtumia.

Alla on esiteltynä tarkemmin joukkorahoituksen yleisimmät muodot.

Lainamuotoinen joukkorahoitus eli joukkolainaus

Lainamuotoisessa joukkorahoituksessa, joukkolainauksessa, sijoittajat saavat rahoittamalleen projektille korvauksena korkoa tai muita taloudellisia etuja.

Tätä rahoitusmuotoa käytetään yhä entistä enemmän. Lainamuotoinen joukkorahoitus sopii hyvin sekä uusille että vanhemmille yrityksille.

Joukkolainauksessa sijoittajat voivat lainata rahaa haluamalleen projektille tai yritykselle ja saavat korvauksena korkoa. Lainanantajat voivat yleensä valita lainattavan summan ja määritellä, millä korolla he ovat valmiita lainaamaan rahaa. Joukkolainauksessa lainanantajat voivat myös jakaa lainansa useiden eri projektien tai yritysten kesken hajauttaakseen riskiään.

Joukkolainaus on kasvanut suosituksi erityisesti pienyritysten rahoituksessa, sillä perinteisten rahoituslaitosten kuten pankkien lainatarjoukset eivät aina ole kaikkien saatavilla. Joukkolainaus tarjoaa myös lainanottajille mahdollisuuden saada rahoitusta nopeammin ja joustavammin kuin perinteisistä rahoituslähteistä.

Vertaislainaus kuluttajille

Myös vertaislainaus on joukkorahoitusta. Kun kyseessä on vertaislaina, joukko yrityksiä ja/tai yksityishenkilöitä lainaa rahaa yksityishenkilölle.

Vertaislainaus on yleistynyt erityisesti viime vuosina. Se tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden saada parempaa tuottoa kuin perinteiset säästötilit, samalla kun lainanottajat voivat saada lainaa usein edullisemmalla korolla kuin perinteisiltä pankkilainoilta.

Lisäksi vertaislainauspalvelut voivat tarjota lainanhakijoille nopeamman lainaprosessin ja vähemmän byrokratiaa kuin perinteiset pankit.

Jos tarvitset rahoitusapua kuluttajana tai olet vasta perustamassa yritystä, Oivalaina auttaa rahoituksen löytämisessä.

Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus

Osuuksia tarjoavassa joukkorahoituksessa sijoittajat voivat saada osan yrityksen omistuksesta, ja tämä tapa onkin yleensä käytössä uusien yritysten rahoittamisessa.

Ennen joukkorahoitusta sijoitusmuotoinen rahoitus oli pääasiassa suurempien bisnesenkeleiden käsissä, mutta netin rahoitusalustojen avulla sijoitusmuotoinen rahoitus ja nykymuotoinen joukkorahoitus kehittyivät räjähdysmäisesti.

Hyödyke- ja vastikemuotoinen joukkorahoitus

Hyödyke- ja vastikemuotoinen joukkorahoitus tarkoittaa sitä, että sijoittajat eivät sijoita rahaa yritykseen tai hankkeeseen, vaan saavat vastineeksi tuotteen tai palvelun. Toisin sanoen, sijoittajat rahoittavat hankkeen ja saavat vastineeksi tuotteen tai palvelun ennalta sovittuna ajankohtana tai kun hankkeen tavoitteet on saavutettu.

Hyödykemuotoinen joukkorahoitus voi olla hyödyllinen tapa hankkia rahoitusta projekteille, jotka ovat vaikeita tai kalliita rahoittaa perinteisellä tavalla.

Hyödyke- ja vastikemuotoinen joukkorahoitukseen sisältyy riskejä, kuten esimerkiksi projektin viivästymiset tai epäonnistuminen. Sijoittajien kannattaa aina tutustua huolella projektiin ennen sijoittamista ja varmistaa, että he ovat tietoisia mahdollisista riskeistä.

Joukkorahoituksen kehitys

Joukkorahoituksen historia ulottuu aina 1700-luvun loppupuolelle asti, jolloin esimerkiksi Skotlannissa rahoitettiin tiettyjä projekteja, kuten siltojen ja tieverkoston rakentamista, keräämällä rahaa yhteisöltä.

Nykyaikainen joukkorahoitus alkoi kehittyä vasta 2000-luvun alussa, kun internet mahdollisti ihmisten yhdistämisen ympäri maailman ja joukkorahoituksen kampanjoiden käynnistämisen verkossa. Vuonna 2000 perustettu ArtistShare oli yksi ensimmäisistä joukkorahoituspalveluista, joka tarjosi muusikoille ja taiteilijoille mahdollisuuden rahoittaa projektejaan fanien avulla.

Vuonna 2005 perustettu Kickstarter oli kuitenkin se, joka todella popularisoi joukkorahoituksen, sillä se tarjosi yksityishenkilöille ja yrityksille mahdollisuuden kerätä rahoitusta laajalti verkossa. Tämä muutti rahoitusmaailmaa, sillä yksityiset henkilöt ja pienyritykset saivat nyt helposti pääsyn suureen määrään potentiaalisia sijoittajia ympäri maailman.

Joukkorahoituksen suosio on jatkanut kasvuaan

Joukkorahoituksen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina, ja nykyään on olemassa useita joukkorahoituspalveluja eri tarkoituksiin. Joukkorahoitus on myös kehittynyt monipuolisemmaksi ja tarjoaa nyt erilaisia rahoitusmuotoja, kuten joukkolainauksen ja joukkorahoitusosuuksien myynnin.

Lisäksi joukkorahoituksen käyttö on laajentunut eri aloille, kuten elokuviin, musiikkiin, pelialaan, teknologiaan, hyväntekeväisyystarkoituksiin ja kiinteistöihin. Joukkorahoitus on myös yleistynyt sijoittajien keskuudessa, jotka etsivät uusia tapoja sijoittaa rahaa ja saada tuottoa.

Joukkorahoitus on tullut suosituksi viime vuosina erityisesti start-up -yritysten rahoituksessa, mutta sitä käytetään myös esimerkiksi musiikkialbumien tai elokuvien rahoittamiseen. Joukkorahoituksen avulla on mahdollista saada projektin rahoitus nopeasti, ja se myös antaa mahdollisuuden kerätä laajemmin mielipiteitä ja palautetta projektista ennen sen lanseerausta.

Joukkorahoitus Suomessa

Lainamuotoinen joukkorahoitus on kehittynyt Suomessa nopeasti viime vuosina, erityisesti vuoden 2014 jälkeen, jolloin Finanssivalvonta myönsi ensimmäiset joukkorahoituslupansa. Tämän jälkeen joukkorahoitusmarkkinat ovat kasvaneet merkittävästi, ja Suomi onkin noussut yhdeksi Euroopan johtavista joukkorahoitusmaista.

Suomen joukkorahoitusmarkkinat jakautuvat pääasiassa kolmeen kategoriaan: vertaislainaus, lainamuotoinen joukkorahoitus ja sijoitusmuotoinen joukkorahoitus. Vertaislainaus on näistä Suomessa kaikkein yleisin joukkorahoitusmuoto.

Joukkorahoitusmarkkinoiden kasvua on edistänyt muun muassa Suomen sääntely-ympäristön kehittyminen. Vuonna 2016 Suomessa otettiin käyttöön uusi joukkorahoituslaki, joka selkeytti joukkorahoitustoimintaa ja antoi lisää suojaa sijoittajille. Lisäksi joukkorahoituslaki mahdollistaa nyt joukkorahoituksen kautta hankitun rahoituksen käytön yrityksen pääomarakenteessa, mikä helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusta.

Tänä päivänä myös joukkorahoituksen välittäminen on Suomessa toimiluvanvaraista. Tämä tarkoittaa parempaa turvaa sekä sijoittajille että rahoitettaville yrityksille.

Yrityslaina vai joukkorahoitus?

Yrityksen valinta yrityslainan ja joukkorahoituksen välillä riippuu monista tekijöistä, kuten yrityksen rahoitustarpeesta, taloudellisesta tilanteesta, tavoitteista ja riskinottohalukkuudesta. Tässä on kuitenkin muutamia yleisiä huomioita ja eroja, jotka voivat auttaa yritystä valitsemaan sopivimman vaihtoehdon.

Hajautus joukkorahoituksen etuna

Joukkorahoitusta myöntävät yleensä useat sijoittajat, kun taas yrityslainat myöntää yleensä yksi pankki tai rahoituslaitos. Joukkorahoituksessa yritys saa rahoitusta usealta eri lähteeltä, mikä voi vähentää riippuvuutta yhdestä rahoittajasta. Toisaalta joukkorahoituksessa korot saattavat olla korkeampia kuin yrityslainojen korot, joten kokonaiskustannukset voivat olla suuremmat.

Maksuajoissa eroja

Joukkorahoitus on yleensä lyhytaikaista, kun taas yrityslainat voivat olla pidempiä, jopa useiden vuosien mittaisia. Jos yrityksen rahoitustarve on lyhytaikainen, joukkorahoitus voi olla sopivampi vaihtoehto, kun taas pidempiaikaisissa tarpeissa yrityslaina voi olla parempi vaihtoehto.

Hakuprosessi erilainen

Joukkorahoituksen hakeminen ja saaminen voi olla nopeampaa ja helpompaa kuin perinteisten, pankkien yrityslainojen hakeminen, koska joukkorahoitusta myöntävät yleensä verkkoalustat, jotka voivat käsitellä hakemuksia nopeasti. Netistä löytyy kuitenkin paljon palveluita, joista yrityslaina on mahdollista saada nopeasti tilille.

Joustavuus

Joukkorahoitus voi tarjota yritykselle enemmän joustavuutta maksujen suhteen, sillä joukkorahoituksessa on yleensä enemmän mahdollisuuksia järjestellä maksuaikoja ja lyhennysaikatauluja kuin perinteisissä yrityslainoissa.

Joukkorahoitus on riskialttiimpi

Joukkorahoitus voi olla riskialttiimpi vaihtoehto, sillä joukkorahoituksen takaisinmaksuun liittyy enemmän epävarmuustekijöitä kuin perinteisten yrityslainojen takaisinmaksuun. Joukkorahoituksen sijoittajat ovat yleensä yksityishenkilöitä tai pieniä sijoittajaryhmiä, jotka ovat valmiita ottamaan korkeampaa riskiä, kun taas perinteiset rahoituslaitokset ovat yleensä varovaisempia.

Yrityksen kannattaa harkita huolellisesti tarpeitaan ja tavoitteitaan, kun valintaa tehdään joukkorahoituksen ja yrityslainan välillä.

Yhteistyökumppaneidemme avulla kilpailutat yrityslainat helposti ja nopeasti.